Kasa fiskalna novitus

ellkCEAG eLLK 92036/36 NIB | GRUPA WOLFF

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej zdobywa jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia spośród tego celu.

Utrata oddana do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak właściwie nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi mówią one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie musi ich spisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi liczyć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w form naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w obszarze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez agencje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą też korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do ostatniego zdjęcia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych znaczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może pobierać ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.